Nationellt nätverk för brottmålsadvokater

Om du behöver en brottmålsadvokat har du kommit till rätt ställe. Våra advokater arbetar uteslutande med brottmål. Det handlar om mer än att sköta försvaret i domstol. Det är ofta möjligt att förhindra att ett ärende går till domstol genom att agera proaktivt i det inledande skedet. Om du vill kan våra advokater arbeta för att lösa ditt ärende utanför domstol.

Advokaterna på Strafzaak.nl

Våra passionerade brottmålsadvokater, medlemmar i det nederländska advokatsamfundet och det nederländska förbundet för brottmålsadvokater, följer noga utvecklingen inom straffrätten för att kunna ge våra klienter juridisk hjälp på hög nivå. Åklagare och polis arbetar utanför kontorstid och det gör även advokaterna på Strafzaak.nl. Vi hjälper våra klienter, om det behövs, 24 timmar om dygnet.

Strafzaak.nl, för varje kunds intressen

Advokaterna på Strafzaak.nl är fast beslutna att arbeta för dig, oavsett ärendets komplexitet, storlek eller art. Våra advokater företräder våra klienters intressen i hela Nederländerna. Vi är stridbara, gör det mesta av ditt fall och garanterar juridiskt djup. Vi är flexibla och lätta att kontakta. Vår nationella täckning gör det möjligt för oss att företräda våra klienters intressen vid alla domstolar i Nederländerna.

Specialiserade brottmålsadvokater

Eftersom våra advokater uteslutande hanterar brottmål håller de sig ständigt uppdaterade om den senaste utvecklingen inom straffrätten.

Strafzaak.nl är ett initiativ från specialiserade brottmålsadvokater i hela Nederländerna.

Varför Strafzaak.co.uk?

 • Rikstäckande täckning med de bästa brottmålsadvokaterna.
 • Kostnadsfri och tillförlitlig expertrådgivning inom 24 timmar.
 • Tillgänglig omedelbart för brådskande ärenden.
 • Hög kvalitet och optimal tillgänglighet.
 • Konfidentialitet 100% garanterad.
 • Ansluten till det nederländska advokatsamfundet.
 • Medlem i Dutch Association of Criminal Lawyers.
 • Även pro bono.

Straffrättsadvokaterna på Strafzaak.nl är anslutna till:

Nederländska advokatsamfundet

Nederländska sammanslutningen av försvarsadvokater

Styrelsen för rättshjälp

Högt förtroende

Vilka brottmål handlägger vi?

Med sin omfattande kunskap och erfarenhet bistår advokaterna på Strafzaak.nl våra klienter i brottmål av olika slag. Det gäller alla förseelser och brott enligt strafflagen och speciallagar, t.ex. stöld och misshandel, samt mord, dråp och våldtäkt.

Advokaterna på Strafzaak.nl hanterar:

~ Expertis

Advokaterna på Strafzaak.nl sköter också försvaret av tilltalade som står inför skattemässiga, ekonomiska, miljömässiga och finansiella brottmål och därmed kommer i kontakt med FIOD och/eller den finansiella utredningsavdelningen. I samband med detta samarbetar vi också med yrkesverksamma i vårt omfattande nätverk av experter, såsom revisorer och skattespecialister.

 • Kassationsmål
 • Straffrättsliga och säkerhetsmässiga beslag
 • Mål som uppkommit enligt opiumlagen
 • Sexualbrott
 • Människohandel och människosmuggling
 • Utstationering
 • Ungdomsbrottslighet
 • Mål om utlämning och överlämnande

Arbetsmetod & priser

Werkwzije

Har du fått en kallelse till ett brottmål?

Här ordnar du en specialiserad brottmålsadvokat!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar en brottmålsadvokat dig inom 24 timmar.

Vad kommer det att kosta dig?

Alla kontakter med våra jurister är kostnadsfria fram till dess att konkreta avtal ingås. Förutom timdebitering är även överenskommelser om fast pris möjliga. Då vet du alltid i förväg var du står.

För dem som har en liten budget arbetar vi pro bono.

Rättshjälp

Om du önskar biträdas av en av våra brottmålsadvokater kommer denne att skriftligen bekräfta detta för dig. Din akt kommer att begäras in omedelbart. Du kommer att få en kopia och tillsammans med din advokat kommer ni att förbereda ditt ärende grundligt. Din advokat kommer sedan att bistå dig under förhandlingen.

Platser

Advokaterna på Strafzaak.nl arbetar i hela Nederländerna. Vi har nationell täckning av erfarna och sakkunniga advokater. Våra advokater är medlemmar i den nederländska advokatsamfundet och den nederländska föreningen för straffrättsadvokater.

Advokaterna på Strafzaakzaak.nl är alla experter och medlemmar i specialistföreningar. Strafzaak.co.uk erbjuder sina kunder:

 • Stöd från erfarna advokater
 • Gratis intag inom 24 timmar
 • Rikstäckande täckning med de bästa brottmålsadvokaterna
 • Omedelbart tillgänglig för brådskande ärenden
 • Konfidentiell 100% garanterad
 • Även Pro-deo

Advokater i brottmål inkluderar. arbetar i: Brottmålsadvokat Leeuwarden, brottmålsadvokat Groningen, brottmålsadvokat Heerenveen, brottmålsadvokat Assen, brottmålsadvokat Hoogeveen, brottmålsadvokat Urk, brottmålsadvokat Den Helder, brottmålsadvokat Alkmaar, brottmålsadvokat Amsterdam, brottmålsadvokat Haarlem, brottmålsadvokat Lelystad, brottmålsadvokat Zwolle, brottmålsadvokat Deventer, brottmålsadvokat Enschede, brottmålsadvokat Apeldoorn, brottmålsadvokat Arnhem, brottmålsadvokat Nijmegn, brottmålsadvokat Amersfoort, brottmålsadvokat Utrecht, brottmålsadvokat Leiden, brottmålsadvokat Haag, brottmålsadvokat Gouda, brottmålsadvokat Rotterdam, brottmålsadvokat Breda, brottmålsadvokat Tilburg, brottmålsadvokat Eindhoven, brottmålsadvokat Den Bosch, brottmålsadvokat Venlo, brottmålsadvokat Heerlen, brottmålsadvokat Maastricht, brottmålsadvokat Middelburg

Akut fall? Brottmålsadvokat dygnet runt

Alla anslutna advokater är specialiserade på straffrätt, kontakta dem direkt påAKUT STRAFFRÄTTSADVOKAT 0900-STRAFZAAK (0900-787239225)